Počítačové služby

Novákova 554/6
036 01 Martin, SK
tel.: +421 907 822 245
maros.senk@ntservis.sk